สมัครเข้าอบรมแบบมาเป็นกลุ่ม

 

โปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้ สำหรับการอบรมหลักสูตร หันมาใช้ Excel จัดการข้อมูลแทน Access กันดีกว่า (ยังไม่กำหนดวันอบรม โปรดลงชื่อไว้ก่อน)

(เมื่อใช้เมาส์ชี้ที่หัวเรื่องด้านซ้ายจะมีคำอธิบายแสดงให้เห็น)

จำนวนคนในกลุ่ม
รายละเอียดสำหรับใบเสร็จรับเงิน