สมัครเข้าอบรมแบบมาเป็นกลุ่ม

 

โปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้ สำหรับการอบรมหลักสูตร สุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel - Apr 4+5

(เมื่อใช้เมาส์ชี้ที่หัวเรื่องด้านซ้ายจะมีคำอธิบายแสดงให้เห็น)

จำนวนคนในกลุ่ม
รายละเอียดสำหรับใบเสร็จรับเงิน