คุณสามารถสมัครเข้าอบรมแบบ Public Training ได้โดยตรงจากระบบอัตโนมัติในเว็บนี้ ซึ่งมีปุ่มให้คลิกสมัครได้ในหน้ารายละเอียดของหลักสูตรอบรมที่สนใจ

 1. คลิกเลือกหลักสูตรที่สนใจ คลิกปุ่ม สมัครเข้าอบรม ในหน้ารายละเอียดหลักสูตร โดยเลือกปุ่มสมัครแบบมาคนเดียวหรือแบบมาเป็นกลุ่ม เพื่อแจ้งชื่อ นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ (ผู้สมัครเข้าอบรม สามารถสมัครให้ผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้อื่นมาเข้าอบรมแทนได้)
  RegisButton 
  หากสมัครเข้าอบรมแบบมาเป็นกลุ่ม ราคาค่าอบรมจะลดลงตามจำนวนคนในกลุ่ม

  ถ้าหลักสูตรนั้นมีผู้สมัครเต็มจำนวนที่รับได้แล้ว ข้อความบนหน้าปุ่มจะเปลี่ยนจากคำว่า สมัครเข้าอบรม เป็นคำว่า ลงทะเบียนจองคิว ขอให้ลงทะเบียนเข้าคิวไว้ก่อน ถ้าหากมีผู้สละสิทธิ์ยกเลิกการจองก็จะให้คิวลำดับถัดไปมีสิทธิ์เข้าอบรมแทน
  QButton

 2. เมื่อลงทะเบียนไว้เสร็จแล้วและระบบตรวจสอบว่าสามารถเข้าอบรมได้ในวันที่กำหนดไว้ ขอให้คอยตรวจสอบกล่องรับอีเมล (หากไม่ได้รับอีเมลเลยแสดงว่าที่อยู่อีเมลที่คุณแจ้งไว้นั้นใช้ไม่ได้หรือสะกดผิด ควรตรวจสอบว่าอยู่ใน junk mailbox หรือไม่ ถ้าไม่ได้รับเลย ขอให้โทรติดต่ออาจารย์สมเกียรติโดยด่วนที่ 097 140 5555) คุณจะได้รับอีเมลหลายฉบับดังนี้

  อีเมลฉบับที่ 1 แจ้งให้โอนเงินค่าอบรมไปยังหมายเลขบัญชีธนาคารที่ระบุในอีเมลนั้น ซึ่งคุณจะได้รับทันทีหรืออย่างช้าไม่เกิน 1 วันหลังจากที่สมัครลงทะเบียน

  อีเมลฉบับที่ 2 แจ้งตอบรับการโอนเงินและยืนยันว่าคุณได้เข้าอบรมแน่นอน 

  อีเมลฉบับที่ 3 หรือ 4 แจ้งเตือนวันอบรม ก่อนวันอบรม 15 วัน หรือ 7 วัน คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนวันอบรมพร้อมคำแนะนำถึงการเตรียมตัวมาอบรม

 3. โปรดรีบโอนเงินค่าอบรมโดยเร็วที่สุดที่ได้รับแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารหรืออย่างช้าที่สุดภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหมายเลขบัญชี มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

  ถ้ามีจำนวนผู้สนใจสมัครเข้าอบรมเกินกว่าที่กำหนด จะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมัครเข้าอบรมก่อนและจ่ายชำระเงินครบก่อน มิฉะนั้นจะให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครลำดับถัดไป

 4. หลังจากลงทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้โอนเงิน หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียน สามารถยกเลิกการสมัครได้เองโดยคลิกที่ลิงก์ในอีเมลที่ได้รับ

 5. หลังจากโอนเงินแล้วแต่ต้องการยกเลิกการสมัคร ต้องติดต่อแจ้งก่อนวันอบรมล่วงหน้า 30 วัน หรือถ้ามีการยกเลิกการอบรม จึงจะคืนเงินค่าอบรมให้ 100%
  ถ้าแจ้งล่วงหน้า 15 วัน จะคืนเงินให้ 50%

  ขอให้ผู้ยกเลิกการสมัคร ส่งอีเมลตอบรับเงินคืนหรือลงนามในใบรับเงินคืนเป็นหลักฐานให้ผมด้วย

 6. ถ้าไม่มาเข้าอบรม ถือว่าสละสิทธิ์และจะไม่ได้รับเงินค่าอบรมคืน

ขอให้ใช้อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ในการติดต่อกับอีเมลของคุณเพื่อใช้เป็นหลักฐานที่ชัดเจน 
หรือโทรติดต่ออาจารย์สมเกียรติได้ที่ 097 140 5555

Line ID : sfkline