หลักสูตรอบรมแบบ Public ที่เปิดรับสมัคร (รับเพียงหลักสูตรละ 6 คน)

หลักสูตรอบรม วันที่และเวลาเริ่มอบรม จำนวนคนที่ยังรับได้อีก Register
เรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy (ยังไม่กำหนดวันอบรม โปรดลงชื่อไว้ก่อน) Waiting
Excel Dynamic and Automatic Solutions (ยังไม่กำหนดวันอบรม โปรดลงชื่อไว้ก่อน) Waiting
หันมาใช้ Excel จัดการข้อมูลแทน Access กันดีกว่า (ยังไม่กำหนดวันอบรม โปรดลงชื่อไว้ก่อน) Waiting
สุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel (ยังไม่กำหนดวันอบรม โปรดลงชื่อไว้ก่อน) Waiting
ดูดวงให้สนุกด้วย Excel (ยังไม่กำหนดวันอบรม โปรดลงชื่อไว้ก่อน) Waiting
เคล็ดการเพิ่มผลงาน ลดความซับซ้อนของงานด้วย Excel VBA (ยังไม่กำหนดวันอบรม โปรดลงชื่อไว้ก่อน) Waiting