สมัครเข้าอบรมแบบมาคนเดียว

 

โปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้ สำหรับการอบรมหลักสูตร เรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy (ยังไม่กำหนดวันอบรม โปรดลงชื่อไว้ก่อน)

(เมื่อใช้เมาส์ชี้ที่หัวเรื่องด้านซ้ายจะมีคำอธิบายแสดงให้เห็น)