ลงทะเบียนจองคิว

 

ขอบคุณครับ สำหรับความสนใจที่จะสมัครอบรมหลักสูตร เรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy - Mar 15

ขณะนี้มีผู้สนใจสมัครเต็มแล้ว โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเข้าคิวไว้ก่อน โดยยังไม่ต้องชำระค่าอบรม

เมื่อมีผู้สละสิทธิ์และสามารถเข้าอบรมแทนได้ จะอีเมลไปแจ้งให้ทราบครับ

 

ราคาค่าอบรม