ลงทะเบียนจองคิว

 

ขอบคุณครับ สำหรับความสนใจที่จะสมัครอบรมหลักสูตร ดูดวงให้สนุกด้วย Excel - Mar 1 + 8

ขณะนี้มีผู้สนใจสมัครเต็มแล้ว โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเข้าคิวไว้ก่อน โดยยังไม่ต้องชำระค่าอบรม

เมื่อมีผู้สละสิทธิ์และสามารถเข้าอบรมแทนได้ จะอีเมลไปแจ้งให้ทราบครับ

 

จำนวนคนในกลุ่ม
รายละเอียดสำหรับใบเสร็จรับเงิน