หลักสูตรอบรมแบบ Public ที่เปิดรับสมัคร (รับเพียงหลักสูตรละ 6 คน)

หลักสูตรอบรม วันที่และเวลาเริ่มอบรม Register
Excel Dynamic and Automatic Solutions - Jan 26 26/01/2020 09:00:00
เคล็ดการเพิ่มผลงาน ลดความซับซ้อนของงานด้วย Excel VBA - Jan 29 + Feb 5 29/01/2020 09:00:00
สุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel - Feb 2+9 02/02/2020 09:00:00
เรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy - Feb 16 16/02/2020 09:00:00