หลักสูตรอบรมแบบ Public ที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรอบรม วันที่และเวลาเริ่มอบรม รับเพียง รับแล้ว Register
เรื่องรีบรู้เพื่อพร้อมใช้ Excel ทำงานแบบ Fast and Easy - Jan 19 19/01/2020 09:00:00 6 0 จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15/12/2019
Excel Dynamic and Automatic Solutions - Jan 26 26/01/2020 09:00:00 6 0 จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15/12/2019
เคล็ดการเพิ่มผลงาน ลดความซับซ้อนของงานด้วย Excel VBA - Jan 29 + Feb 5 29/01/2020 09:00:00 6 0 จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15/12/2019