ปฏิทินสำหรับดูวันจองอบรมแบบ Private

ช่องสีเขียว คือ วันที่ยังว่าง เปิดให้จองอบรมแบบส่วนตัว (Private) ได้

โปรดเลือกวันที่ต้องการอบรม ให้ห่างกันอย่างน้อย 2 - 3 วันแล้วติดต่ออาจารย์สมเกียรติ เพื่อนัดกัน

โทร 097 140-5555

อีเมล Excel@ExcelExpertTraining.com

 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • Monday, March 1
 • Tuesday, March 2
 • Wednesday, March 3
 • Thursday, March 4
 • Friday, March 5
 • Saturday, March 6
 • Sunday, March 7
 • Monday, March 8
 • Tuesday, March 9
 • Wednesday, March 10
 • Thursday, March 11
 • Friday, March 12
 • Saturday, March 13
 • Sunday, March 14
 • Monday, March 15
 • Tuesday, March 16
 • Wednesday, March 17
 • Thursday, March 18
 • Friday, March 19
 • Saturday, March 20
 • Sunday, March 21
 • Monday, March 22
 • Tuesday, March 23
 • Wednesday, March 24
 • Thursday, March 25
 • Friday, March 26
 • Saturday, March 27
 • Sunday, March 28
 • Monday, March 29
 • Tuesday, March 30
 • Wednesday, March 31

Private Training

อบรมแบบส่วนตัวสำหรับกลุ่มซึ่งมาจากที่ทำงานเดียวกัน รับไม่เกิน 6 คน เชิญกำหนดเนื้อหาตามสบาย

 1. คิดไว้ก่อนว่าต้องการเรียนกี่ชั่วโมง  6, 12, 18 ชม.
 2. อยากเรียนกี่วัน ครั้งละ 3 ชม.หรือ 6 ชม.
 3. ดูปฏิทินว่าว่างตรงกันวันไหน เลือกวันอบรมแต่ละครั้งห่างกัน 2 - 3 วัน
 4. ติดต่อเพื่อจองวันอบรม
 5. ชำระค่าอบรมเพื่อจอง