ปฏิทินสำหรับดูวันจองอบรมแบบ Private

ช่องสีเขียว คือ วันที่ยังว่าง เปิดให้จองอบรมแบบส่วนตัว (Private) ได้

โปรดเลือกวันที่ต้องการอบรม ให้ห่างกันอย่างน้อย 2 - 3 วันแล้วติดต่ออาจารย์สมเกียรติ เพื่อนัดกัน

โทร 097 140-5555

อีเมล Excel@ExcelExpertTraining.com

 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • Tuesday, December 1
 • Wednesday, December 2
 • Thursday, December 3
 • Friday, December 4
 • Saturday, December 5
 • Sunday, December 6
 • Monday, December 7
 • Tuesday, December 8
 • Wednesday, December 9
 • Thursday, December 10
 • Friday, December 11
 • Saturday, December 12
 • Sunday, December 13
 • Monday, December 14
 • Tuesday, December 15
 • Wednesday, December 16
 • Thursday, December 17
 • Friday, December 18
 • Saturday, December 19
 • Sunday, December 20
 • Monday, December 21
 • Tuesday, December 22
 • Wednesday, December 23
 • Thursday, December 24
 • Friday, December 25
 • Saturday, December 26
 • Sunday, December 27
 • Monday, December 28
 • Tuesday, December 29
 • Wednesday, December 30
 • Thursday, December 31

Private Training

อบรมแบบส่วนตัวสำหรับกลุ่มซึ่งมาจากที่ทำงานเดียวกัน รับไม่เกิน 6 คน เชิญกำหนดเนื้อหาตามสบาย

 1. คิดไว้ก่อนว่าต้องการเรียนกี่ชั่วโมง  6, 12, 18 ชม.
 2. อยากเรียนกี่วัน ครั้งละ 3 ชม.หรือ 6 ชม.
 3. ดูปฏิทินว่าว่างตรงกันวันไหน เลือกวันอบรมแต่ละครั้งห่างกัน 2 - 3 วัน
 4. ติดต่อเพื่อจองวันอบรม
 5. ชำระค่าอบรมเพื่อจอง