แทนที่จะปล่อยให้ผู้ใช้แฟ้มเห็นสูตรว่ามีหน้าตาเป็นยังไงหรือเป็นสูตรที่สร้างซ้อนกันหลายชั้นจนไม่กล้าใช้สูตร ให้ตั้งชื่อใหม่ให้กับสูตรยากๆยาวๆนั้น โดยก่อนที่จะลอกสูตรไปตั้งชื่อมีข้อแม้สำคัญว่า ตำแหน่งอ้างอิงในสูตรเดิมต้องเป็นแบบ Absolute ทั้งหมด

 

 


Private Training

อบรมแบบส่วนตัวสำหรับกลุ่มซึ่งมาจากที่ทำงานเดียวกัน รับไม่เกิน 6 คน เชิญกำหนดเนื้อหาตามสบาย

  1. คิดไว้ก่อนว่าต้องการเรียนกี่ชั่วโมง  6, 12, 18 ชม.
  2. อยากเรียนกี่วัน ครั้งละ 3 ชม.หรือ 6 ชม.
  3. ดูปฏิทินว่าว่างตรงกันวันไหน เลือกวันอบรมแต่ละครั้งห่างกัน 2 - 3 วัน
  4. ติดต่อเพื่อจองวันอบรม
  5. ชำระค่าอบรมเพื่อจอง