หลังจากที่สร้างสูตรเสร็จแล้วกลับพบว่าตำแหน่งอ้างอิงที่ใส่ไว้ในสูตรจำเป็นต้องย้ายไปยังตำแหน่งใหม่ แทนที่จะต้องสร้างสูตรใหม่ทั้งหมด คุณสามารถคลิกบน Formula Bar แล้วใช้เมาส์ย้ายกล่องรูปสี่เหลี่ยมที่ปรากฏขึ้นในตารางไปที่อื่น หรือใช้เมาส์คลิกแต่ละส่วนของตำแหน่งอ้างอิงในสูตรแล้วคลิกไปยังตำแหน่งใหม่

 

 


Private Training

อบรมแบบส่วนตัวสำหรับกลุ่มซึ่งมาจากที่ทำงานเดียวกัน รับไม่เกิน 6 คน เชิญกำหนดเนื้อหาตามสบาย

  1. คิดไว้ก่อนว่าต้องการเรียนกี่ชั่วโมง  6, 12, 18 ชม.
  2. อยากเรียนกี่วัน ครั้งละ 3 ชม.หรือ 6 ชม.
  3. ดูปฏิทินว่าว่างตรงกันวันไหน เลือกวันอบรมแต่ละครั้งห่างกัน 2 - 3 วัน
  4. ติดต่อเพื่อจองวันอบรม
  5. ชำระค่าอบรมเพื่อจอง