Available for Private เป็นวันที่เปิดให้จองอบรมแบบส่วนตัว (Private Training) และ

Public Training เป็นวันที่เปิดให้จองอบรมแบบส่วนตัวได้ด้วย หากเลือกเนื้อหาอบรมตามหลักสูตรแบบ Public

ขอให้จองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 - 2 เดือน เพราะจะมีผู้ต้องการอบรมขอจองล่วงหน้าไว้เต็มอยู่เสมอ

  • โปรดเลือกจองวันอบรมแต่ละครั้ง ให้เว้นห่างกัน 2 - 3 วันเป็นอย่างน้อยหรือนัดอบรมสัปดาห์ละครั้ง 

ติดต่อนัดจองกับอาจารย์สมเกียรติ

โดยใช้อีเมล

EETEmail

โทร 097 140 5555, 02 718 9331

Line ID : sfkline

Private Training

อบรมแบบส่วนตัวสำหรับกลุ่มซึ่งมาจากที่ทำงานเดียวกัน รับไม่เกิน 6 คน เชิญกำหนดเนื้อหาตามสบาย

  1. คิดไว้ก่อนว่าต้องการเรียนกี่ชั่วโมง  6, 12, 18 ชม.
  2. อยากเรียนกี่วัน ครั้งละ 3 ชม.หรือ 6 ชม.
  3. ดูปฏิทินว่าว่างตรงกันวันไหน เลือกวันอบรมแต่ละครั้งห่างกัน 2 - 3 วัน
  4. ติดต่อเพื่อจองวันอบรม
  5. ชำระค่าอบรมเพื่อจอง