มาดูกันว่า สูตร =VLOOKUP(F5,B5:D9,2) พอ Copy ไปแล้ว แม้ยังหาคำตอบได้ถูกต้อง แต่ผิดเพราะอะไร ตัวอย่างนี้เป็นบทเรียนให้รู้ว่า อย่าเพิ่งดีใจว่าสูตรที่สร้างขึ้นนั้น แค่ดูคำตอบว่าถูกต้อง ไม่พอหรอก