หลังจากที่สร้างสูตรเสร็จแล้วกลับพบว่าตำแหน่งอ้างอิงที่ใส่ไว้ในสูตรจำเป็นต้องย้ายไปยังตำแหน่งใหม่ แทนที่จะต้องสร้างสูตรใหม่ทั้งหมด คุณสามารถคลิกบน Formula Bar แล้วใช้เมาส์ย้ายกล่องรูปสี่เหลี่ยมที่ปรากฏขึ้นในตารางไปที่อื่น หรือใช้เมาส์คลิกแต่ละส่วนของตำแหน่งอ้างอิงในสูตรแล้วคลิกไปยังตำแหน่งใหม่