เตรียมให้พร้อมทั้งเครื่อง Excel และตัวคุณ

เตรียมให้พร้อมทั้งเครื่อง Excel และตัวคุณ

เตรียมพร้อมเครื่อง เตรียมพร้อม Excel

 

ก่อนจะเริ่มต้นเรียน Excel หรือใช้ Excel อย่างไร้ขีดจำกัด

 1. วิธีถนอมสายตาในการใช้ Excel
 2. วิธี download คู่มือติดไม้ติดมือ (ExpertGuide.pdf)
 3. วิธีแสดงนามสกุลของแฟ้มให้เห็นเสมอ (FileExtension)
 4. Security และประเภทนามสกุลของแฟ้ม Excel
 5. เมื่อเปิดแฟ้ม แบบ Read Only
 6. วิธีไปยังแฟ้มที่เปิดอยู่ โดยใช้เมนู Quick Access Toolbar
 7. วิธีเพิ่มพื้นที่ตารางที่แสดงบนจอ
 8. ควรจัดเก็บแฟ้มไว้ที่ Drive D
 9. Excel Default Behavior
 10. ทำให้กดปุ่ม Enter แล้วอยู่ในเซลล์เดิม
 11. วิธีสั่งให้ใช้ Formula Bar ในการแก้ไขแทนการแก้ในเซลล์
 12. ถ้าคล่องสูตรแล้วไม่ต้องให้ Excel มาช่วยให้เสียเวลา
 13. Security Warning

ReadyAll

สมาชิกแบบ: 36 ปี
ราคา: 0 บาท