ลงทะเบียนสมัคร บนเส้นทางลัด Pivot Table สู่การสร้าง Dashboards

โปรดให้รายละเอียดต่อไปนี้เพื่อสมัครเข้าอบรม Online Training ในหลักสูตร บนเส้นทางลัด Pivot Table สู่การสร้าง Dashboards

(กรุณาตรวจสอบอีเมลที่แจ้งไว้ว่าถูกต้อง เพื่อใช้ในการรับแจ้งผลการสมัครต่อไป)

...

เฉพาะสมาชิกที่เคยสมัคร Online Training ไว้แล้ว เชิญ Login

ผู้ที่ไม่เคยสมัคร Online Training โปรดให้ข้อมูลต่อไปนี้

Account Information

วิธีการชำระเงิน

โปรดโอนเงินตามเลขที่บัญชีซึ่งจะแจ้งไว้ในอีเมลที่ส่งให้ต่อไป