Excel Dynamic Reports

Excel Dynamic Reports

Excel Dynamic Reports

รายงานที่ดีต้องยืดหยุ่น สามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริหาร มุ่งสร้างรายงานที่มีชีวิต ไม่เป็นแค่รายงานแบบที่เหมือนกับภาพนิ่งที่ให้ดูในหน้ากระดาษ

หลังจากนั้นกราฟที่ลิงก์ข้อมูลจากตารางไปใช้ย่อมยืดหยุ่นตามไปด้วย แสดงภาพให้เห็นความหมายของตัวเลขได้ชัดเจน ง่ายที่จะวิเคราะห์วางแผนธุรกิจต่อไป

เวลานำไปใช้งานต้องสะดวกกว่าหน้ารายงาน Pivot Table ที่กว่าจะหาค่าที่ต้องการได้ต้อง filter แล้ว filter อีก ผู้ใช้ไม่ต้องเรียนรู้ PowerBI หรือ Tableu ที่ตัวเองไม่คุ้นเคยเหมือน Excel

วิดีโอในหลักสูตรนี้จัดลำดับตามการสร้างงานทีละขั้น ซึ่งไม่มีใครเปิดเผยหรือทำให้ดูแบบนี้กันมาก่อน เป็นวิธีการส่วนตัวที่ผมใช้ในการสร้างรายงาน ปกติจะมีโอกาสสร้างให้ดูกับผู้เข้าอบรมแบบส่วนตัวเท่านั้น รับรองว่าเป็นวิธีที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน แสดงวิธีการสร้างงานที่จะช่วยสร้างรายงานได้ง่าย รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหาร และพอสร้างเสร็จแล้วก็จะได้หน้ารายงานที่ยืดหยุ่นอย่างมาก

วิดีโอที่ทำไว้ละเอียดมาก แต่ละตอนยาวหน่อยเพื่ออธิบายให้เข้าใจแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด จะมีวิธีการทุกอย่างที่ต้องใช้งาน ไม่เอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาแทรกให้เสียเวลา

คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างรายงานอย่างมีหลักการ โดยใช้สูตร ซึ่งหากผู้ใช้ Excel เรียนรู้วิธีการออกแบบตารางให้เหมาะกับการใช้สูตรเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง จะกลายเป็นตารางที่ยืดหยุ่นมากที่สุด สามารถนำค่าจากรายงานที่สร้างขึ้นไปใช้ต่อและสร้างกราฟได้อีกด้วย

ลดราคาพิเศษถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น  ต่อไปราคา 2,590 บาท

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 1. ลำดับวิธีสร้างรายงานที่ใช้งานได้ยืดหยุ่นอย่างมืออาชีพ
 2. วิธีใช้เมนูและสูตรจัดการข้อมูล เพื่อสร้างรายงานและกราฟ
 3. วิธีใช้สูตร Array อย่างละเอียด คุณจะไม่กลัวสูตร Array อีกต่อไป

เหมาะกับผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหาร เตรียมพร้อมที่จะเป็นหัวหน้า นำเสนอรายงานและสร้างกราฟที่ย์ดหยุ่นเพื่อใช้ตัดสินใจ

หัวข้อเนื้อหา
(วิดีโอ 33 ตอน ความยาว 8 ชั่วโมง 5 นาที)

เรียนรู้วิธีสร้างสูตรหายอดรวมแยกประเภทได้ทุกอย่าง พอทำเป็นแล้วคุณจะเป็นคนโปรดของหัวหน้า เลิกใช้ Pivot Table ไปได้เลย

 1. รายงานที่ยืดหยุ่นโดยเฉพาะสำหรับผู้บริหาร ทำไมจึงไม่เหมาะที่จะสร้างผ่านคำสั่งบนเมนู
 2. บทบาทสำคัญของนักวิเคราะห์ข้อมูลที่ห้ามมองข้าม
 3. Big Data ที่ Big เพราะคนชอบเก็บ แต่เวลาใช้จริงควรทำอย่างไรเพื่อทำให้ Excel ทำงานเร็วขึ้น
 4. วิธีเตรียมรับมือกับฐานข้อมูลที่อีกหน่อยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
 5. วิธีค้นหาแสดงตำแหน่งเซลล์ของข้อมูลที่ต้องการว่าอยู่ตรงไหน
 6. วิธีเปรียบเทียบตารางที่เก็บค่าเพื่อหาข้อมูลที่ต่างกัน
 7. วิธีป้องกันการบันทึกซ้ำ และเตือนให้เห็นเมื่อมีข้อมูลซ้ำ
 8. วิธีสร้างปุ่มคลิกเลือกรายการกลุ่มใหญ่แล้วอีกปุ่มแสดงรายชื่อในกลุ่มย่อยของกลุ่มใหญ่
 9. วิธีทำให้เมื่อโยกย้ายตำแหน่งเซลล์ไปที่อื่น สูตรที่หาค่าไว้จะหยุดทำงานทันที
 10. วิธีสร้างสูตรที่ไม่จำกัดพื้นที่ ไม่ต้องกำหนดขอบเขตตารางไว้ล่วงหน้า
 11. สูตร Array คืออะไร ทำไมบางครั้งต้องสร้างในเซลล์หลายเซลล์พร้อมกัน
 12. เมื่อ True จริง กับ False เท็จ มาพบกันจะเกิดอะไรขึ้น
 13. ท้าชนสูตรหายอดรวมแยกประเภทแบบลัดกับไม่ลัด เรียนรู้ให้ชัดว่าสูตร Array ทำงานยังไง
  - กรณีเงื่อนไขเดียว
  - กรณีเงื่อนไขต่างประเภทกัน เช่น หาว่า ณ วันที่นั้น ขายสินค้ารหัสนั้น ที่สาขานั้น ขายไปเท่าไร
  - กรณีเงื่อนไขประเภทเดียวกัน  เช่น หาว่าสินค้า A, B ,C ขายไปเท่าไร ซึ่งใช้กับสูตร SumIFs ไม่ได้
 14. วิธีเก่งสูตร Array ต้องลองแบบนี้แล้วคุณจะพบความลับที่ไม่เคยรู้มาก่อน
 15. วิธีปรับสูตร Array ให้หายอดรวมก็ได้ ยอดนับก็ได้ หรือยอดเรื่องอะไรก็ได้ ซึ่งสะดวกกว่า Pivot Table อย่างมาก
 16. วิธีสร้างตาราง Unique List จากตารางฐานข้อมูล เพื่อจะได้ไม่ต้องพิมพ์ซ้ำที่สะกดไม่เหมือนกันอีกเลย
 17. วิธีปรับปรุงสูตร Array เพื่อหายอดระหว่างช่วงวันเวลาที่ต้องการให้ยืดหยุ่นกว่า Pivot Table
 18. แทนที่จะสร้างงานของจริงที่มีตารางขนาดใหญ่ มาชมขั้นตอนสำคัญในแฟ้มขนาด Baby Steps เพื่อเข้าใจประเด็นสำคัญที่เป็นพระเอกกันก่อนจะทำความเข้าใจได้ง่ายกว่า
 19. วิธีสร้างงานทีละขั้น ชมวิดีโอที่หาดูได้ยาก ปกติไม่มีโอกาสได้เห็นกันในห้องเรียนเพราะจำกัดด้วยเวลา
 20. เคล็ดการสร้างสูตรที่ไม่ใช้เครื่องหมาย $ เพื่อทำให้ยืดหยุ่นในการสร้างรายงาน
 21. วิธีเตรียมสูตรไว้เพียงสูตรเดียวเพื่อสร้างตารางรายงานหลากหลายรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว เผื่อผู้บริหารเปลี่ยนใจ
 22. วิธีออกแบบตารางคำนวณที่พร้อมต่อการนำไปสร้างกราฟได้ทันที

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 1. คุ้นเคยกับการใช้เมนูและสูตรคำนวณ
 2. เข้าใจวิธีใช้เครื่องหมาย $ และ Range Name
 3. แนะนำอย่างยิ่งให้ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมพร้อม Excel และหลักสูตร Online Fast and Easy โดยเฉพาะควรดูคลิปอธิบายสูตรติดไม้ติดมือมาก่อน

วิธีการอบรม

 1. เรียนรู้จากวิดีโอ พร้อม download ตัวอย่างมาลองทำตาม โดยในหลักสูตรนี้ได้แยกลิงก์ของวิดีโอออกจากลิงก์บทความประกอบ เพื่อช่วยให้สามารถพิมพ์บทความเก็บไว้ได้สะดวกขึ้นโดยไม่มีภาพวิดีโอแทรก
 2. วิดีโอไม่ได้เรียงตามเนื้อหาข้างต้น แต่จัดเรียงไว้ตามลำดับการสร้างงานทีละขั้น จากพื้นฐานง่ายๆไปยากขึ้น จึงแนะนำให้เปิดดูตามลำดับ (ถ้าดูข้ามแล้วไม่เข้าใจ นั่นแสดงว่าต้องย้อนไปดูทีละขั้น)

วิธีการโอนเงิน

เมื่อสมัครลงทะเบียนแล้ว โปรดตรวจสอบกล่องรับอีเมล คุณจะได้รับอีเมลแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคาร (ดังนั้นในข้อมูลที่ลงทะเบียน อีเมลที่แจ้งไว้ต้องตรวจสอบว่าสะกดถูกต้อง)

โปรดรีบโอนเงินค่าอบรมโดยเร็วที่สุด เพราะระยะเวลาอายุสมาชิกเริ่มนับจากวันที่สมัคร จากนั้นขอให้ส่งหลักฐานการโอนเงินโดย reply อีเมลที่ได้รับกลับมาให้ผมจะดีที่สุดเพราะมีรายละเอียดที่ยืนยันว่าสมัครผ่านเรียบร้อย

หรือส่งภาพสลิปเงินโอน พร้อมชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียน ผ่านกล่องข้อความมาที่ https://www.facebook.com/ExcelExpertTraining/

หรือ sms ส่งภาพสลิป พร้อมชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียน มาที่โทร 097 140 5555

เมื่อผมได้รับหลักฐานการโอนเงิน จะรีบดำเนินการ activate account ให้เข้ามาใช้ระบบออนไลน์ได้ภายใน 1 - 2 วัน โดยคุณจะได้รับอีเมลแจ้งต้อนรับเข้าอบรม ซึ่งแสดงว่าสามารถเข้ามา login ได้แล้ว

คลิกที่นี่เพื่ออ่านวิธีการสมัครและขั้นตอนการใช้งาน

 

สมาชิกแบบ: 1 ปี
ราคา: 495.00