หลักสูตรอบรมวิธีประยุกต์ใช้ Excel : คลิกเพื่อดูรายชื่อหลักสูตร

แทนที่จะเสียเวลาลองผิดลองถูกสร้างงานขึ้นมาใช้เองหรือปล่อยให้แต่ละคนสร้างแฟ้มกันเองอย่างขาดมาตรฐาน สร้างเสร็จแล้วยังไม่แน่ใจว่าใช้ได้ถูกต้อง 100% จริงหรือไม่ เชิญนำแฟ้มที่สร้างเสร็จแล้วที่ได้รับแจกไปเปิดใช้ใน Excel ทำงานได้ทันที สามารถแก้ไขดัดแปลง ที่สำคัญคือได้เรียนรู้แนวความคิดในการสร้างงานและขั้นตอนการสร้างเพื่อจะได้สามารถสร้างใหม่ขึ้นเองได้ด้วย

ประโยชน์ที่คุณได้รับต้องมากกว่าค่าอบรมที่คุณจ่ายหลายเท่านัก

คุณสามารถย้อนกลับมาศึกษาวิดีโอและ download แฟ้มพร้อมใช้งานรุ่นใหม่ล่าสุด(ถ้ามี)ได้ตลอดระยะเวลาที่เป็นสมาชิก