ถามตอบปัญหา

พื้นที่พิเศษสำหรับลูกศิษย์ถามปัญหาหรืออยากคุยกับอาจารย์ (โปรดสมัครสมาชิกก่อน เมื่อ login แล้วให้กดปุ่มสีส้มเพื่อตั้งคำถาม)
ถามเรื่องการอบรม

สำหรับผู้สนใจสอบถามเกี่ยวกับการอบรมแบบ Online Training แบบ Public หรือแบบ Private

สมาชิกทุกคนจะเห็นเฉพาะโพสต์ของตัวเองเท่านั้น

There is no discussion found.