ประยุกต์ใช้ Excel

หลักสูตรอบรมวิธีประยุกต์ใช้ Excel

แทนที่จะเสียเวลาลองผิดลองถูกสร้างงานขึ้นมาใช้เองหรือปล่อยให้แต่ละคนสร้างแฟ้มกันเองอย่างขาดมาตรฐาน สร้างเสร็จแล้วยังไม่แน่ใจว่าใช้ได้ถูกต้อง 100% จริงหรือไม่ เชิญนำแฟ้มที่สร้างเสร็จแล้วที่ได้รับแจกไปเปิดใช้ใน Excel ทำงานได้ทันที สามารถแก้ไขดัดแปลง ที่สำคัญคือได้เรียนรู้แนวความคิดในการสร้างงานและขั้นตอนการสร้างเพื่อจะได้สามารถสร้างใหม่ขึ้นเองได้ด้วย

คุณสามารถย้อนกลับมาศึกษาวิดีโอและ download แฟ้มพร้อมใช้งานรุ่นใหม่ล่าสุด(ถ้ามี)ได้ฟรีตลอดระยะเวลา 1 ปี เมื่อต่ออายุสมาชิกใหม่จ่ายเพียง 50%