วิดีโอระดับ Full HD

ชมวิดีโอคุณภาพเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด ไม่มีโฆษณาแทรกแบบในยูทูปที่คอยมาขัดจังหวะอยู่เสมอ

ตรงมุมขวาล่างของวิดีโอ
คลิกที่ปุ่มรูปกราฟแท่งสีฟ้าอมเขียว เพื่อปรับเสียงดังหรือค่อย
คลิกที่รูปฟันเฟือง เพื่อปรับเกรดของวิดีโอให้เล่นช้าหรือเร็ว
(อยากปรับให้ผมพูดช้าลงหรือเร็วขึ้นได้ด้วยครับ)
คลิกที่รูปลูกศรสี่มุม เพื่อขยายภาพให้เห็นเต็มจอ