วิดีโอระดับ Full HD

ตรงมุมขวาล่างของวิดีโอ

คลิกที่ปุ่มรูปกราฟแท่งสีฟ้าอมเขียว เพื่อปรับเสียงดังหรือค่อย
คลิกที่รูปฟันเฟือง เพื่อปรับเกรดของวิดีโอให้เล่นช้าหรือเร็ว
(อยากปรับให้ผมพูดช้าลงหรือเร็วขึ้นได้ด้วยครับ)
คลิกที่รูปลูกศรสี่มุม เพื่อขยายภาพให้เห็นเต็มจอ