จะเลือกเรียน Excel แบบ Private, Public, Online มีครบ

ขณะนี้ยังไม่เปิดรับอบรมแบบ Public / Private รอจนกว่าสถานการณ์ COVID จะดีขึ้น
เชิญสมัครเข้าคิวไว้ก่อน พอเปิดอบรมจะเรียนเชิญมาเข้าอบรม

OurQuality

 

hide15
Microsoft Excel MVPMost Valuable Professional นานกว่า 15 ปี
hide19
วิทยากรพิเศษ สสท19 ปีจัดอบรมให้สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
hide20
เว็บ Excel Expert Trainingเผยแพร่ความรู้ ตอบปัญหา Excel ฟรีกว่า 20 ปี
hide50000
สมาชิก facebookfacebook.com/ExcelExpertTraining

What We Do for You

อบรมแบบตัวต่อตัว 1 - 6 คน แบบ Private / Public หรือเรียนออนไลน์

XLStudents2019a

 

XLStudents

Your Trainer

แนะนำตัว

คนไทยคนแรกและคนแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้ยกย่องให้เป็น Microsoft Excel Most Valuable Professional ติดต่อกันมากกว่า 12 ปี .... ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 ได้สร้างเว็บ Excel Expert Training นี้เพื่ออุทิศตนให้ความรู้ฟรีแก่สังคมเรื่อยมา .... เคยสร้างชื่อเสียงด้านการอบรม Excel ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 - 2557 ให้กับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) .... เคยเป็นทั้งระดับผู้ใช้งานและผู้บริหารบริษัทชั้นนำทั้งขนาดใหญ่และเล็ก จึงสามารถถ่ายทอดประสบการณ์แบบเจาะลึก และให้มุมมองอย่างกว้างขวาง .... คุณจะได้รับโอกาสเรียนรู้และสอบถามอย่างใกล้ชิดแบบหาไม่ได้จากที่ใด เคล็ดลับบางอย่างแม้ต่างชาติก็ยังไม่มีความรู้เช่นนี้

มองไปให้ไกล ใช้ Excel อย่าง ฉลาด
วิธีคิด ที่ช่วยให้คุณก้าวหน้าเร็วกว่าคนอื่น