กำหนดการอบรม
ประจำปี พ.ศ. 2557

สถานที่ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ติดต่อจองอบรมได้ที่ :
โทร 0-2717-3000
Fax 0-2717-3029
www.tpa.or.th

โปรดอ่านคำแนะนำ : จะเลือกเรียนหลักสูตรใดก่อนดี

หลักสูตร : สุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel

มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค
8-10 5-7 5-7 23-25 7-9 4-6 2-4          

หลักสูตร : ฉลาดใช้ “สารพัดสูตร Excel” อย่างมืออาชีพ

มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค
22-24     23-25งด                

หลักสูตร : เคล็ดการเพิ่มผลงาน ลดความซับซ้อนของงานด้วย Excel VBA

มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค
  19-21งด       18-20            

หลักสูตร : หันมาใช้ Excel จัดการฐานข้อมูลแทน Access กันดีกว่า

มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค
    19-21   21-23              

หลักสูตร : ประยุกต์ใช้ Excel เพื่อวางแผนความต้องการวัสดุและจัดตารางการผลิต

มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค
                   
 

หลักสูตร : เทคนิคการออกแบบและสร้างระบบการวัดผล KPI ด้วย Excel

มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค
    11-13       2-4       12-14
 

หลักสูตร :เจาะลึกเทคนิคสถิติสำเร็จรูปใน Excel เพื่อพัฒนาคุณภาพ

มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค
  28- -1     5-6       2-3
 

ติดต่อจองอบรมได้ที่ :
โทร 0-2717-3000
Fax 0-2717-3029
www.tpa.or.th

หมายเหตุ ปัจจุบันอาจารย์สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ จัดอบรมที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เพียงแห่งเดียวเท่านั้น โปรดระวังการแอบอ้างนำชื่อไปใช้ที่สถาบันอื่น

www.ExcelExpertTraining.com
www.XLSiam.com

 

Font s :
Background :