ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกอบรมหลักสูตรใดก็ได้ที่ระบุไว้ในเว็บนี้ โดยสามารถเลือกหัวข้อเนื้อหาที่สนใจจากหลายหลักสูตรมาอบรมร่วมกันในการอบรมครั้งหนึ่งๆ ไม่จำเป็นต้องเลือกเนื้อหาอบรมจากแค่หลักสูตรเดียว

ประโยชน์จากการอบรมในที่ทำงาน (In-house / On site Training) 

 1. ประหยัดเงินค่าอบรมได้ดีที่สุด ค่าอบรมเฉลี่ยต่อคนถูกที่สุด
 2. ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม
 3. พนักงานได้เรียนรู้วิธีการใช้ Excel ในแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ช่วยทำให้ใช้ Excel ทำงานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง (ประโยชน์ข้อนี้สำคัญมาก)
 4. ได้รับความสะดวกสบายไม่ต้องเปลืองเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 5. สามารถกำหนดเนื้อหาและเพิ่มลดเวลาที่ใช้อบรมแต่ละหัวข้อได้เอง
 6. มีความเป็นส่วนตัวและใกล้ชิด สามารถปรึกษาเรื่องลับหรือยกปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานมาหาทางออกร่วมกัน
 7. ยินดีให้บริษัททำการบันทึกวิดีโอ ถ่ายภาพ และบันทึกเสียงการอบรม

รายละเอียด

 1. รับอบรมเฉพาะในเขตกทม หากใช้เวลาเกินกว่า 30 นาทีโปรดจัดรถรับส่งให้ผมด้วย (ดูแผนที่) ไม่รับอบรมในต่างจังหวัด
 2. รับจัดอบรมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ
 3. เริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 9.00 น ถึง 16.00 น โดยมีพักช่วงเช้าและบ่าย 15 นาทีและพักเที่ยง 1 ชั่วโมง (ถ้าไม่มีร้านอาหารในบริเวณใกล้เคียง กรุณาจัดเตรียมอาหารเที่ยงให้ผมด้วย)
 4. หากต้องการอบรมหลายวัน ขอให้แบ่งอบรมสัปดาห์ละครั้ง หรือเว้นช่วงระหว่างการอบรมแต่ละครั้งอย่างน้อย 5 วัน
 5. ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์มาเอง ติดตั้ง Excel 2007/2010 ขึ้นไปและใช้เมนูภาษาอังกฤษ
 6. ขอให้จัดเตรียมไมโครโฟนไร้สายแบบคลิปติดปกเสื้อหรือไมโครโฟนที่มีแท่นตั้งบนโต๊ะ และเครื่องฉายภาพที่สามารถต่อสัญญาณ VGA กับเครื่องโน๊ตบุ้คของผม (ควรมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำรองเผื่อกรณีที่ไม่สามารถต่อสัญญาณกับเครื่องโน้ตบุ้คของผมด้วย)
 7. ผมจะส่งอีเมล์แฟ้ม pdf คู่มือและแฟ้มตัวอย่างประกอบการอบรมให้ก่อนล่วงหน้าเพื่อบริษัทจะได้พิมพ์แจกให้ผู้เข้าอบรมและขอเผื่อให้ผมด้วย 1 ชุด ขอให้ copy แฟ้มตัวอย่างติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อบรมทุกเครื่อง

 

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please login to comment
 • No comments found
Go to top