ราคาค่าอบรม คนละ 2,000 บาท 

  1. ยังไม่ต้องโอนเงินค่าอบรมจนกว่าจะมีผู้สมัครครบแล้ว ขอให้รอจนกว่าจะได้รับอีเมลแจ้ง จากนั้นโปรดโอนชำระเงินค่าอบรมภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ในอีเมล
    โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
    เลขที่ 140-210-205-6
    ชื่อบัญชี นายสมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ
  2. ถ้าชำระค่าอบรมช้าเกินกำหนด จะให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครในลำดับถัดไปมาเข้าอบรมแทน
  3. ถ้าต้องการยกเลิกการสมัครและรับเงินค่าอบรมคืน โปรดแจ้งให้ผมทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันอบรม หากช้ากว่านี้ถือว่าสละสิทธิ์การคืนเงิน

หมายเหตุ

ถ้าสมัครเข้าอบรมแบบกลุ่ม 4 คนในรอบเดียวกัน สามารถมีผู้ติดตามได้ 1 คน

ผู้ติดตาม หมายถึง ผู้ที่เข้ามาร่วมฟัง ช่วยซักถาม และร่วมเรียนด้วยโดยไม่ได้ลงมือฝึกใช้ Excel เหมาะสำหรับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาที่ต้องการเข้าสังเกตุการณ์หรืออธิบายปัญหาในการทำงานที่ควรหาทางแก้ไข และติดตามว่าพนักงานของตนได้เรียนอะไรไปบ้างต่อไปจะได้มอบหมายงานได้ถูกต้อง 

 

 

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please login to comment
  • No comments found

หลักสูตรอบรม สมัครเรียนร่วมกับคนอื่นรอบละ 4 คน

เคล็ดลับการหายอดรวม ... หลากหลายเรื่องลับที่จำเป็นต้องรู้ของ Excel
โปรดลงชื่อสมัครหลักสูตรนี้ไว้ก่อน จะนัดวันอบรมให้เลือกในภายหลัง
เจาะลึก Sensitivity Study – What-IF Analysis
โปรดลงชื่อสมัครหลักสูตรนี้ไว้ก่อน จะนัดวันอบรมให้เลือกในภายหลัง
สารพัดสูตรค้นหาข้อมูล
โปรดลงชื่อสมัครหลักสูตรนี้ไว้ก่อน จะนัดวันอบรมให้เลือกในภายหลัง
เรื่องลับๆของ Pivot Table ที่คุณต้องรู้
โปรดลงชื่อสมัครหลักสูตรนี้ไว้ก่อน จะนัดวันอบรมให้เลือกในภายหลัง
Go to top