ราคาค่าอบรม Excel แบบในที่ทำงานของคุณ (In-House)

ในการอบรมแบบ In-House ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกอบรมหลักสูตรใดก็ได้ที่ระบุไว้ในเว็บนี้ โดยสามารถเลือกหัวข้อเนื้อหาที่สนใจจากหลายหลักสูตรมาอบรมร่วมกันในการอบรมครั้งหนึ่งๆ ไม่จำเป็นต้องเลือกเนื้อหาอบรมจากแค่หลักสูตรเดียว

  • รับผู้เข้าอบรมได้ไม่เกิน 10 คน ค่าอบรมวันละ 20,000 บาท
  • รับผู้เข้าอบรมได้ไม่เกิน 20 คน ค่าอบรมวันละ 30,000 บาท
  • หากผู้เข้าอบรมเกินกว่า 20 คน คิดค่าอบรมตั้งแต่คนที่ 21 ขึ้นไป คนละ 500 บาทต่อวัน

ขอให้จองอบรมแต่ละครั้งสัปดาห์ละครั้งหรือห่างกัน 5 วันเป็นอย่างน้อย โปรดจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 - 2 เดือน เพราะจะมีผู้ต้องการอบรมขอจองล่วงหน้าไว้เต็มอยู่เสมอ

 

 

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please login to comment
  • No comments found
Go to top