วิธีการสมัครเข้าอบรม แบบสมัครเรียนร่วมกับคนอื่นรอบละ 4 คน

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมร่วมกับผู้อื่นในหลักสูตรอบรมแบบเจาะลึก ใช้เวลาอบรม 3 ชั่วโมง โดยลงชื่อสมัครไว้ก่อน เมื่อมีผู้สมัครครบแล้วจึงจะเปิดอบรมตามวันที่กำหนดไว้หรือตามวันอบรมที่จะนัดให้เลือกในภายหลัง

คลิกเพื่อสมัครเข้าอบรม แบบสมัครเรียนร่วมกับคนอื่นรอบละ 4 คน วิธีการจองอบรม แบบส่วนตัว 1 - 4 คน และ แบบ In-House

โปรดดู ปฏิทินสำหรับเลือกจองวันอบรม และทำการจองล่วงหน้าไว้แต่เนิ่นๆ เพราะวันว่างสำหรับอบรมมักถูกจองเต็มก่อนเสมอ และในแต่ละสัปดาห์จะรับอบรมเพียง  1 - 2 กลุ่มเท่านั้น

เชิญติดต่อสอบถามและนัดจองกับอาจารย์สมเกียรติโดยตรง

โดยใช้ แบบฟอร์ม หรือ อีเมล

EETEmail

โทร 097 140 5555, 02 718 9331

ในการจองอบรม Excel Expert Training ใช้หลักมาก่อนได้ก่อน กล่าวคือ ถ้าวันใดหรือเวลาใดมีการจองอบรมและผู้ใดจ่ายชำระเงินมัดจำแล้ว จะไม่เปิดให้ผู้อื่นจองในวันและเวลานั้นได้อีก

  • เมื่อจองแล้วต้องชำระเงินมัดจำหรือค่าอบรมทั้งหมดก่อน จึงถือว่าการจองเสร็จสมบูรณ์
  • หากมีผู้ต้องการจองอบรมในวันและเวลาเดียวกันหลายราย จะให้สิทธิแก่ผู้ที่ชำระเงินมัดจำก่อน ดังนั้นเมื่อจองแล้วต้องรีบชำระเงินมัดจำให้เร็วที่สุด

 

 

Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please login to comment
  • No comments found

Login

หลักสูตรอบรม สมัครเรียนร่วมกับคนอื่นรอบละ 4 คน

เคล็ดลับการหายอดรวม ... หลากหลายเรื่องลับที่จำเป็นต้องรู้ของ Excel
โปรดลงชื่อสมัครหลักสูตรนี้ไว้ก่อน จะนัดวันอบรมให้เลือกในภายหลัง
เจาะลึก Sensitivity Study – What-IF Analysis
โปรดลงชื่อสมัครหลักสูตรนี้ไว้ก่อน จะนัดวันอบรมให้เลือกในภายหลัง
สารพัดสูตรค้นหาข้อมูล
โปรดลงชื่อสมัครหลักสูตรนี้ไว้ก่อน จะนัดวันอบรมให้เลือกในภายหลัง
เรื่องลับๆของ Pivot Table ที่คุณต้องรู้
โปรดลงชื่อสมัครหลักสูตรนี้ไว้ก่อน จะนัดวันอบรมให้เลือกในภายหลัง
Go to top