ขอเรียนเสนอการอบรมกับ Excel Expert Training แบบเจาะลึกแต่ละเรื่องให้ถึงใจ จับประเด็นที่อยากรู้มาเรียนให้ครบเครื่อง รอบละ 4 คนเท่านั้น โดยใช้เวลาอบรม 3 ชั่วโมง สมัครเข้าอบรมคนเดียวก็ได้

เพื่อมุ่งให้ใช้เวลาอบรมแล้วเกิดประโยชน์กับผู้เข้าอบรมสูงสุด และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่มีงบประมาณไม่มากมีโอกาสได้เข้าอบรม ผมจึงเปิดอบรมหลักสูตรอบรมแบบใหม่ขึ้นโดยมีลักษณะเด่น 3 ประการ ดังนี้

  1. อบรม 3 ชั่วโมงตั้งแต่ 9.00 – 12.00 น. เพื่อเจาะลึกจับประเด็นเฉพาะแต่ละเรื่องที่สำคัญ
  2. สมัครเข้าอบรมคนเดียวก็สมัครได้ รับจำนวนผู้เข้าอบรมรอบละเพียง 4 คนเท่านั้น และไม่จำเป็นต้องมาจากที่ทำงานเดียวกัน
  3. ราคาค่าอบรมคนละ 2,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ต้องมีพื้นฐานการใช้ Excel มาบ้าง รู้จักการใช้เครื่องหมาย $ การใช้คำสั่งบนเมนู หากเคยใช้ Range Name มาก่อนจะดีมาก

ขั้นตอนในการอบรมและวิธีการสมัครเข้าอบรม ดังนี้

 1. ผมจะประกาศหัวข้อเรื่องที่จะอบรมให้ทราบผ่านทางเว็บนี้และ facebook
 2. ลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมได้ที่ http://www.excelexperttraining.com/home/excel-training-booking/public-training
 3. ขอให้นำเครื่องโน้ตบุ้คที่ติดตั้ง Excel 2007/2010/2013/2016 เมนูภาษาอังกฤษมาเอง
 4. ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมร่วมกับผู้อื่นโดยลงชื่อสมัครไว้ก่อน เมื่อมีผู้สมัครครบแล้วจึงจะเปิดอบรมตามวันที่กำหนดไว้หรือตามวันอบรมที่จะนัดให้เลือกในภายหลัง
 5. เมื่อมีผู้สมัครครบแล้ว ผมจะอีเมลแจ้งเพื่อขอให้จ่ายชำระเงินค่าอบรมล่วงหน้าภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ผมส่งอีเมลแจ้ง
  โดยขอให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
  เลขที่ 140-210-205-6
  ชื่อบัญชี นายสมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ
 6. ถ้ามีผู้สนใจสมัครเข้าอบรมเกิน 4 คน จะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมัครเข้าอบรมก่อนและจ่ายชำระเงินครบก่อน มิฉะนั้นจะให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครลำดับถัดไป
 7. ถ้าต้องการยกเลิกการสมัครและรับเงินค่าอบรมคืน ต้องแจ้งให้ผมทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันอบรม หากช้ากว่านี้ถือว่าสละสิทธิ์การคืนเงิน
 8. ขอให้แจ้งชื่อที่อยู่ตามที่ต้องการให้แสดงในใบเสร็จรับเงินอย่างชัดเจน
 9. หากสนใจสมัครเข้าอบรมแบบคณะเดียวกันทั้ง 4 คน สามารถเพิ่มผู้ติดตามได้อีก 1 คนและเลือกกำหนดวันอบรมในวันอื่นได้ตามต้องการ
 10. ถ้าต้องการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อบรมให้ตรงจุด ขอให้เตรียมแฟ้มตัวอย่างส่งทางอีเมลมาให้ผมคิดหาทางช่วยแก้ให้ก่อนล่วงหน้าวันอบรม
 11. ทุกคนที่เข้าอบรมจะได้รับ USB Drive รวมแฟ้มตัวอย่างและคู่มืออบรมหลักสูตรสุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel และหลักสูตรหันมาใช้ Excel จัดการฐานข้อมูลแทน Access กันดีกว่า ขนาดแฟ้มกว่า 14 MB และคู่มือเป็นแฟ้ม pdf หนากว่า 250 หน้า
Author: สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please login to comment
 • No comments found

Login

หลักสูตรอบรม สมัครเรียนร่วมกับคนอื่นรอบละ 4 คน

เคล็ดลับการหายอดรวม ... หลากหลายเรื่องลับที่จำเป็นต้องรู้ของ Excel
โปรดลงชื่อสมัครหลักสูตรนี้ไว้ก่อน จะนัดวันอบรมให้เลือกในภายหลัง
เจาะลึก Sensitivity Study – What-IF Analysis
โปรดลงชื่อสมัครหลักสูตรนี้ไว้ก่อน จะนัดวันอบรมให้เลือกในภายหลัง
สารพัดสูตรค้นหาข้อมูล
โปรดลงชื่อสมัครหลักสูตรนี้ไว้ก่อน จะนัดวันอบรมให้เลือกในภายหลัง
เรื่องลับๆของ Pivot Table ที่คุณต้องรู้
โปรดลงชื่อสมัครหลักสูตรนี้ไว้ก่อน จะนัดวันอบรมให้เลือกในภายหลัง
Go to top