กฏกติกาของฟอรัม : แจ้งชื่อและนามสกุลจริงในการสมัครสมาชิก--ตั้งชื่อกระทู้ให้ตรงกับปัญหาที่ถาม--เขียนอธิบายคำถามทั้งในตัวกระทู้และในแฟ้มแนบให้ละเอียด--ห้ามใช้คำว่า อ่ะ คับ หรือคำผวน หรือคำที่ไม่มีในพจนานุกรมไทย--โปรดตั้งชื่อแฟ้มให้สื่อถึงปัญหาที่ถาม--อย่าระบุชื่อให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตอบ--งดให้ความร่วมมือหรือช่วยตอบคำถาม กระทู้ที่ละเมิดกฏกติกาของฟอรัม
View RSS Feed

excel_fever

ตัวอย่างง่าย ๆ กับการทำ BOM

Rate this Entry
ว่าจะเขียนไว้ดูทีหลัง แต่เน็ตบ้านไม่ค่อยอำนวย เลยเขียนคำอธิบายไว้ในไฟล์แนบเลย
*เพิ่มเติม ภาค 2
Attached Thumbnails Attached Files

Submit "ตัวอย่างง่าย ๆ กับการทำ BOM" to Facebook Submit "ตัวอย่างง่าย ๆ กับการทำ BOM" to Twitter Submit "ตัวอย่างง่าย ๆ กับการทำ BOM" to Digg Submit "ตัวอย่างง่าย ๆ กับการทำ BOM" to del.icio.us Submit "ตัวอย่างง่าย ๆ กับการทำ BOM" to StumbleUpon Submit "ตัวอย่างง่าย ๆ กับการทำ BOM" to Google

Updated 23 Jan 2011 at 09:00 by excel_fever

Tags: bom, send data
Categories
Excel General , ‎ Excel Formula and Function , ‎ General

Comments

  1. excel_fever's Avatar
    ต่อเนื่องด้วยการส่งไปเก็บเป็น Record ด้วย VBA ซึ่งได้รหัสมาจากการใช้ Macro Recorderแล้วปรับแต่งโดยใช้ Dynamic Range Name ช่วย