Warning: Declaration of vBCms_Item_Content::setItemId() should be compatible with that of vB_Model::setItemId() in ..../packages/vbcms/item/content.php on line 26
Excel Expert Contents - Excel Expert eLearning
กฏกติกาของฟอรัม : แจ้งชื่อและนามสกุลจริงในการสมัครสมาชิก--ตั้งชื่อกระทู้ให้ตรงกับปัญหาที่ถาม--เขียนอธิบายคำถามทั้งในตัวกระทู้และในแฟ้มแนบให้ละเอียด--ห้ามใช้คำว่า อ่ะ คับ หรือคำผวน หรือคำที่ไม่มีในพจนานุกรมไทย--โปรดตั้งชื่อแฟ้มให้สื่อถึงปัญหาที่ถาม--อย่าระบุชื่อให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตอบ--งดให้ความร่วมมือหรือช่วยตอบคำถาม กระทู้ที่ละเมิดกฏกติกาของฟอรัม