• หนังสือธรรมที่ไม่ควรพลาด

  ในชีวิตการเป็นคนชอบอ่านหนังสือของผม มีหนังสือธรรมไม่กี่เล่มที่อ่านแล้วติดใจ ต้องหยิบขึ้นมาอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีก ทุกครั้งที่อ่านซ้ำจะพบข้อความที่ไม่เคยสังเกตไม่เคยคิดว่าน่าสนใจ จึงขอยกชื่อหนังสือมาแนะนำให้อ่านกัน
  1. แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา-กัมมัฏฐาน เรียบเรียงจาก โอวาท 4 พรรษา ของ พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) วัดอโศการาม
  2. ยาใจ รวบรวมคำสอนของท่านพ่อเฟื่อง โชติโก และท่านพ่อลี ธมฺมธโร
  3. ประมวลแนวปฏิบัติธรรม และ ปุจฉาวิสัชนาในประเทศ ของ พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์ (เทสก์ เทสรังสี)
  หนังสือเล่มแรกชื่อ แนวทางปฏิบัติวิปัสสนา-กัมมัฏฐาน ต้องหาซื้อจากวัดอโศการาม ราคาไม่กี่สิบบาท มีหน้าปกสีเหลือง เป็นเล่มเล็กๆขนาดครึ่งหนึ่งของกระดาษ A4 แต่หนา 651 หน้า เล่มนี้ผมได้มาเก็บดองไว้นานเพราะอ่านช่วงต้นๆในหนังสือแล้วไม่น่าสนใจ แต่พอพลิกไปเปิดดูครึ่งหลังของเล่มตั้งแต่หน้า 353 ก็ต้องตาโต เพราะเป็นบันทึกอบรมสมาธิตอนบ่ายตั้งแต่ปีพ.ศ.2499 บันทึกอบรมสมาธิตอนบ่ายนี่แหละครับ ที่ผมเห็นว่าเป็นสุดยอดเคล็ดลับและลัดของการฝึกสมาธิทีเดียว น่าเสียดายที่ไม่สามารถค้นหาอ่านได้จากอินเตอร์เน็ต

  หนังสือยาใจ เป็นหนังสือที่แจกของวัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง รวบรวมคำสอนสั้นๆของท่านพ่อเฟื่อง และท้ายเล่มเป็นขั้นตอนการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติของท่านพ่อลี (ท่านพ่อลีเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น และท่านพ่อลีเป็นอาจารย์ของท่านพ่อเฟื่อง) นอกจากตัวหนังสือเป็นเล่มแล้ว สามารถอ่านจากอินเตอร์เน็ตได้จาก http://www.YaJai.com

  หนังสือชื่อ ประมวลแนวปฏิบัติธรรม และ ปุจฉาวิสัชนาในประเทศ หลวงปู่เทสก์ท่านเขียนอธิบายให้เข้าใจวิธีฝึกสมถะวิปัสสนากรรมฐานในแง่ของการปฏิบัติอย่างพิสดาร (ท่านเน้นว่าหนังสือของท่านเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานผ่านการปฏิบัติมาก่อน)

  หลวงปู่เทสก์ได้อธิบายความสำคัญของสมาธิที่มีต่อวิปัสสนา และความสำคัญของวิปัสสนาที่มีต่อสมาธิ โดยเฉพาะผู้ที่ชอบวิปัสสนาอย่างเดียวต้องอ่านให้ได้

  ปัจจุบันสามารถค้นหาอ่านหนังสือเล่มนี้ได้จากอินเตอร์เน็ต อย่างน้อยขอให้อ่าน 3 เรื่องแรกต่อไปนี้ให้ได้
  1. ส่องทางสมถวิปัสสนา
  2. โมกอุบายวิธี
  3. มรรควิถี
  4. ธาตุ - ขันธ์ - อายตนะสัมพันธ์
  5. สามทัพธรรม
  6. เรื่องของความเกิด - ดับ
  7. สติปัฏฐานภาวนา


  โปรดอ่าน หลวงปู่เทสก์ได้เขียนอธิบายเรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับฌาน

  หนังสือที่แนะนำนี้ ขอให้อ่านซ้ำแล้วซ้ำอีก ฝึกแล้วฝึกอีก พอฝึกแล้วก็เปิดอ่านหนังสืออีก จะพบว่าข้อความเดิมที่เคยเข้าใจความหมายไปแล้วอย่างหนึ่ง กลับให้ความหมายที่ชัดเจนขึ้นหรือมีความหมายในอีกมุมมองหนึ่งที่แตกต่างไปจากเดิม แต่อย่างไรก็ตามทุกเล่มจะให้แนวทางการฝึกปฏิบัติธรรมไปในทางเดียวกันเสมอ