กฏ กติกา ของฟอรัม

   1. ขอให้ตั้งชื่อกระทู้ให้ตรงกับปัญหาที่ถาม
    อย่าตั้งชื่อกระทู้ว่า ขอสอบถามหรือขอคำแนะนำอะไรทำนองนี้
   2. อย่าระบุชื่อให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตอบคำถาม
   3. โปรดเขียนอธิบายคำถามทั้งในตัวกระทู้และในแฟ้มแนบให้ละเอียด
    อย่าเอาแต่บอกให้อ่านในแฟ้มอย่างเดียว
   4. ห้ามใช้คำว่า อ่ะ อะค่ะ อะคับ คับ หรือคำผวน หรือคำที่ไม่มีในพจนานุกรมไทย
   5. โปรดตั้งชื่อแฟ้มให้สื่อถึงปัญหาที่ถาม
    อย่าตั้งชื่อแฟ้มแบบมักง่ายว่า Book, Sample, Question, Data, Test, ตัวอย่าง, คำถาม
   6. ในแฟ้มแนบ ขอให้ทำตัวอย่างที่ง่ายต่อการแกะ และแสดงคำตอบที่ต้องการมาด้วย อย่านำข้อมูลจริงซึ่งเป็นความลับมาแนบอย่างเด็ดขาด
   7. หากรู้ตัวว่าตนทำผิดกฏกติกา ต้องรีบกดปุ่ม Edit เพื่อย้อนกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องโดยด่วน
   8. หากกระทู้ไม่ได้รับคำตอบ ขอให้เขียนอธิบายเพิ่มต่อในกระทู้เดิม
    แล้วกระทู้จะเลื่อนมาลำดับแรกสุดใหม่ให้เอง อย่าตั้งกระทู้ใหม่
   9. กรุณากรอกข้อมูลใน User Profile ให้ชัดเจน
    โดยเฉพาะข้อมูลของหน้าที่งานและรุ่น Excel/Windows ที่ใช้อยู่
   10. โปรดช่วยกันเขียนตักเตือน และงดให้ความร่วมมือหรือช่วยตอบคำถาม
    ในกระทู้ที่ละเมิดกฏกติกาของฟอรัม